mobil onay

Türkiye'nin bir numarali hosting markasi

15 binden fazla bilgisayarda milli işletim sistemi Pardus’a geçildi

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından sağlanan doğrudan veya dolaylı destekle, 15 binden fazla bilgisayarın milli işletim sistemi Pardus’a dönüşümü sağlandı.

Kamuda açık kaynak kodlu yazılım çözümlerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 15 binden fazla bilgisayarda milli işletim sistemi Pardus’a geçildi.

Ülkede yayımlanan bilgi toplumu stratejisi ve eylem planlarında, kamu bilişim sistemlerinde açık kaynak kodlu yazılıma geçilmesi temel öncelikler arasında yer alıyor.

Kurumların da son yıllarda altyapılara yönelik çeşitli açık kaynak kodlu yazılım uygulamalarını tercih etmeye başladığı görülüyor.

Açık kaynak kodlu yazılımların yayınlaştırılması çalışmalarının odağında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Pardus Projesi yer alıyor.

Milli işletim sistemi dağıtımı oluşturmak için 2003’te başlatılan GNU/Linux temelli, açık kaynak kodlu işletim sistemi olan Pardus’un, rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilmesi için TÜBİTAK ULAKBİMbünyesinde çalışmalar yürütülüyor.

Pardus, zamanla birden fazla büyük ölçekli açık kaynak yazılım projesini bünyesinde barındıran bir program halini aldı.

Pardus’un kamu kurum ve kuruluşlarıyla KOBİ’lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının yanında, istemci ve kullanıcı yönetim, kimlik yönetimi, bütünleşik siber güvenlik sistemi gibi kurumsal kullanım için gerekli temel ihtiyaçlar geliştirildi. Büyük ölçekli sistem merkezleri ve bilişim sistemlerinin ihtiyaç duyduğu açık kaynak mail sistemleri, kurum içi haberleşme sistemleri, IP dağıtma ve domain oluşturma sistemleri de Pardus bünyesinde destekleniyor. Bu altyapılarda donanımdan bağımsız çalışacak çeşitli çözümler TÜBİTAK ULAKBİM’in Pardus Projesi bünyesinde sürdürülüyor.

Yazar: onehost

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar


mobil onay